Wat is kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 16 jaar. Bij sommige kinderen is de motorische ontwikkeling bedreigd, vertraagd of afwijkend ten opzichte van leeftijdsgenoten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met kinderen, ouders, leerkrachten en specialisten om het lichamelijk functioneren te optimaliseren. Zodoende kunnen ze beter mee doen met onder andere school, buitenspelen en sport. Kinderen spelen graag buiten en sporten veel. Het kan hierbij voorkomen dat zij een blessure oplopen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van (sport)blessures bij kinderen. In samenwerking met ouders, gym leerkrachten en trainers werken zij samen aan het herstel.

 

Behandeling

De kinderfysiotherapeut maakt een behandelplan op maat op basis van de klachten van het kind en het onderzoek. De behandeling wordt afgestemd op de belevingswereld van het kind en daarbij worden passende sport- en spelmaterialen gebruikt. Daarbij krijgen ouders adviezen om samen met hun kind thuis te oefenen. Afhankelijk van de oorzaak van het probleem kunnen ook andere hulpverleners zoals de orthopedagoog, de huisarts, de kinderarts, de psycholoog of de logopedist ingeschakeld worden.

Problematiek

Welke problematiek komt in aanmerking?

Baby’s en peuters

Een vertraagde motorische ontwikkeling, denk hierbij aan laat gaan rollen, zitten of lopen.

 • Afgeplat hoofdje bij baby’s door een voorkeurshouding
 • Huilbaby’s
 • Veelvuldig vallen bij peuters
 • Tenenlopen

Basisschool leeftijd

 • Problemen met schrijven, denk hierbij aan een onleesbaar handschrift, pijn tijdens het schrijven of een langzaam tempo
 • Veelvuldig vallen
 • Sportblessures
 • Niet mee kunnen komen met de gymles

Pubers

 • Sportblessures
 • Groei gerelateerde klachten, zoals pijnklachten aan de knie
 • Verminderde conditie

Toegankelijkheid en vergoeding

"Kinderen kunnen direct terecht zonder verwijsbrief van de (huis)arts. De eerste 18 behandelingen per jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen risico.

Eventuele overige behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar voor verdere informatie.

Voor behandeling aan huis, bijvoorbeeld baby’s, is echter wel een verwijsbrief nodig van een (huis)arts of de jeugdarts van het Centrum Jeugd en Gezin. Hierover kan de kinderfysiotherapeut meer informatie geven.