Kinderfysiotherapie bij Visser Fysiotherapie is er voor alle kinderen uit Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk, Zoeterwoude dorp, Hoogmade, Woubrugge, Rijpwetering en omgeving.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen (0-16 jaar) met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.
De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen, ouders en leerkrachten om ze weer beter te laten functioneren.   
 

Doel

Bij sommige kinderen is de motorische ontwikkeling bedreigd, vertraagd of afwijken ten opzichte van leeftijdsgenoten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met kinderen, ouders (en), leerkrachten en specialisten om het lichamelijk functioneren te optimaliseren. Zodoende kunnen ze beter mee doen met onder andere sport en spel.
 

Behandeling

De kinderen leren hun bewegingsvaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen. Er wordt daarin gebruik gemaakt van kindvriendelijke materialen.
 
De behandelingen bestaan uit:
  • Bewegingstherapie
  • Informeren van de ouders zodat ze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.
  • Adviseren van de ouders over een goede lichaamshouding van het kind of over het spelen.
In het behandeltraject moeten de kinderen veel oefenen om de vaardigheden aan te leren. Hierbij hebben ze extra hulp nodig van ouders en de school. Afhankelijk van de oorzaak van het probleem kunnen ook andere hulpverleners zoals de orthopedagoog, de huisarts, de kinderarts, de psycholoog of de logopedist ingeschakeld worden. Kijk op de pagina Wat we doen voor meer informatie.


Problematiek

Welke problematiek komt in aanmerking? 
Bij de baby’s en peuters komen onder andere de voorkeurshoudingen, schedelmeting bij zuigelingen en motorische ontwikkelingsproblemen in aanmerking. 
Bij de oudere kinderen kunnen specifieke hulpvragen gericht zijn op schrijfproblemen, moeite met meekomen met de gymlessen, tenenlopen en of herstel na operatie.
Bij sportblessures vindt er een nauwe samenwerking plaats tussen de sportfysiotherapeut en de kinderfysiotherapeut om samen te werken naar een goede terugkeer in de sport.
 

Toegankelijkheid en vergoeding

Kinderen kunnen direct terecht zonder verwijsbrief van de (huis)arts. De eerste 18 behandelingen per jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen risico. Eventuele overige behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar voor verdere informatie.
Call Now Button
%d bloggers liken dit: