Bejegening/klachtenregeling

  • Uw fysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet zonder uw toestemming met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kunt u dit via onze geldende ongenoegen- en klachtenregeling kenbaar maken. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
  •   
  • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan het Keurmerkfysiotherapie t.a.v. de klachtencommissie. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.