Gecombineerde Leefstijlinterventie

Sinds januari 2019 kunnen huisartsen patiënten met gezondheidsrisico's door overgewicht verwijzen naar de GLI. Patiënten die in aanmerking komen voor de GLI hebben een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. De GLI is een twee jaar durend traject, gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te creëren en te behouden.

Visser fysiotherapie en sport biedt in samenwerking met regio-organisatie Rijn en Duin de GLI aan op de praktijk. Visser fysiotherapie en sport levert graag een bijdrage aan de gezondheid en welzijn in de regio en hierdoor is de GLI iets wat goed binnen onze praktijk past.

Wat kunt u verwachten als u deelneemt aan de GLI?

  • Intakegesprek met de leefstijlcoach: in de intake maak je kennis met de leefstijlcoach, jullie bespreken samen het traject en formuleren de doelen die je wilt bereiken.

    Tijdens de intake wordt er ook een eerste meting gedaan, deze meting doen wij op de InBody weegschaal.

  • De basiscursus (0-3 maanden): de basiscursus bestaat uit groepsbijeenkomsten, 3 bijeenkomsten met de leefstijlcoach, 8 bijeenkomsten over voeding en 12 beweegbijeenkomsten/trainingen met de beweegcoach. De basiscursus duurt ongeveer 3 maanden. Aansluitend op de basiscursus is er de mogelijkheid om 4 lessen aan te sluiten bij de sport je fit lessen (linkje van maken) bij Visser fysiotherapie en sport.
    (Na de basiscursus zijn er geen voedings- en beweegbijeenkomsten/trainingen meer in het vervolg van het traject, het doel is om hier zelfstandig mee verder te gaan.)
  • Vervolg (3-24 maanden): De begeleiding in het vervolg van het traject wordt gedaan door de leefstijlcoach. Tijdens het vervolg zijn er 5 groepsbijeenkomsten leefstijl en 2 momenten voor een tussengesprek: Hoe gaat het met je? Lukt het om het nieuwe gedrag vol te houden?  Tijdens de tussengesprekken wordt er een nieuwe InBody meting gedaan.
  • Eindgesprek: Wanneer het GLI-traject is afgelopen (na 2 jaar) volgt er een eindgesprek. Hierin kijken we terug naar de gestelde doelen en kijken we terug op de leermomenten van de afgelopen twee jaar? Wat heeft geholpen en wat niet? Verder bespreken we wat u nodig heeft om het nieuwe gedrag vol te houden. Tijdens het eindgesprek is ook de laatste InBody meting.

Zijn er kosten verbonden aan de GLI?

Het kost geen geld om deel te nemen aan de GLI, wanneer u binnen de doelgroep past wordt de GLI vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat ook niet van uw eigen risico af. Er wordt wel verwacht dat u actief deelneemt aan de GLI.

Tijdens de basiscursus wordt u 12 weken begeleid in het sporten en heeft u de mogelijkheid om 1 maand deel te nemen aan de sport je fit lessen bij ons op de praktijk, hieraan zijn geen kosten verbonden. Na de basiscursus zal en geen beweegmoment/training meer aangeboden worden, de leefstijlcoach en beweegcoach helpen u wel bij het zoeken naar een beweegactiviteit die bij u past, hieraan deelnemen of hiervan lid worden is buiten de GLI en kan kosten met zich meebrengen.

Bent u na het lezen van deze informatie gemotiveerd om deel te nemen aan de GLI, bespreek dan met uw huisarts of de GLI iets is wat bij u past.

Aanmelden of vragen over deelname? Neem contact op met de praktijk. Telefoonnummer: 071-5123111 e-mail: info@visserfysio.nl