Prikkelverwerking - sensorische informatieverwerking (S.I.)

Prikkels vanuit onze omgeving komen binnen via onze zintuigen (o.a. gehoor en voelen), ook krijgen we informatie vanuit ons lichaam (informatie uit onze organen, spieren, gewrichten en evenwichtsorgaan). Al deze prikkels tezamen geven ons informatie over onze omgeving en ons lichaam. Deze informatie noemen wij sensorische informatie en hebben wij nodig om adequaat te kunnen reageren op ons lichaam en onze omgeving.

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het proces van het kunnen opnemen, selecteren en integreren van deze informatie. De prikkels/ sensorische informatie wordt verwerkt door het zenuwstelsel. Wanneer dit goed verloopt kun je deelnemen aan activiteiten op school, thuis, sport en spel. Tijdens iedere activiteit van het dagelijks leven zijn bewegen en zintuigen met elkaar verbonden.

Kinderen met prikkelverwerkingsproblemen reageren sterker of juist onvoldoende of niet op binnenkomende prikkels. Dit kan gevolgen hebben voor het o.a. bewegend functioneren en op het gedrag. Het deelnemen aan dagelijkse activiteiten op school, thuis of tijdens sport-spel kan dit voor een kind moeilijk maken.

Opvallend in het gedrag van het kind kan bijvoorbeeld zijn; gevoeligheid voor geluid, moeite om zich te kunnen focussen/ concentreren, gevoeligheid voor bewegingsactiviteiten of juist niet stil kunnen zitten, onhandigheid.

Wanneer u als ouder of de leerkracht het vermoeden heeft dat er problemen zijn in de prikkelverwerking bij uw kind, kunt u contact met ons opnemen. We werken hulpvraag gericht en er wordt voor het kinderfysiotherapeutisch onderzoek gebruik gemaakt van o.a. vragenlijsten en observaties.