Oefentherapie Mensendieck

De oefentherapeut Mensendieck is expert op het gebied van houding en beweging. Er worden oefeningen op maat gegeven zodat deze gemakkelijk in het dagelijks leven kunnen worden toegepast en leert de cliënt anders en gunstiger bewegen. De oefentherapeut kijkt tijdens de behandelingen niet alleen naar de klacht, maar ook naar de mens en houding in zijn/haar omgeving. Daarnaast werkt de oefentherapeut curatief en preventief, de klachten blijven op lange termijn weg omdat de houding en beweging zodanig worden verbeterd.

Slaapoefentherapie

Ik ben aangesloten bij Slaapfysio.nl, onderdeel van Sleeptrade. Bij ons kunt u, met behulp van een SlaapID-sensor uw slaaphouding, -bewegingen, -klimaat en -ritme in beeld brengen.

Arbeidsgerelateerde klachten

Arbeidsgerelateerde klachten kunnen ontstaan door het werk en door sport en hobby’s. Door deze klachten wordt het werk negatief beïnvloed, waardoor iemand zijn werkzaamheden minder goed of zelfs helemaal niet kan uitvoeren. U wordt bewust gemaakt van de manier waarop wordt bewogen en van de houding en de relatie met betrekking tot de klachten. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de reactie van het lichaam op pijn, (over) belasting en spanningen.

Als er een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid is geweest, dan kan de oefentherapeut ondersteuning bieden bij de terugkeer naar de werkplek. Dit wordt gedaan door u te helpen met de houding, bewegingsgewoonten en werkgewoontes te verbeteren. Hierdoor komt er weer een balans tussen de belasting en belastbaarheid.

Houdingscheck

De oefentherapeut is een expert op het gebied van houding en beweging. Daarom kan de oefentherapeut samen met de cliënt kijken naar de houding en uitleggen wat er gunstiger kan en waarom dat zo is. U zal zelf het verschil ervaren tussen de oude houding en de gunstige houding en zo leren hoe u de houding zelf kan opbouwen. Daarna wordt er gekeken hoe deze houding in uw dagelijks leven kan worden ingebouwd.

Backcheck

Heeft u wel eens last van uw rug? Wilt u weten wat de oorzaak is van uw klachten? Of heeft u nog geen klachten en wilt u weten wat u preventief kunt doen om rugklachten te voorkomen? Laat u dan eens onderzoeken en informeren middels een de BackCheck.

De BackCheck is geheel vrijblijvend en geeft een goede indruk van de conditie van uw rug. Het eerste gedeelte van de BackCheck bestaat uit een vraaggesprek waarbij de klachten in kaart worden gebracht. Het tweede gedeelte van de BackCheck bestaat uit lichamelijk onderzoek waarbij er onder andere gekeken wordt naar de opbouw van de wervelkolom, de belasting en belastbaarheid, uw spierkracht en symmetrie van de voorkeurshouding. Het laatste gedeelte bestaat uit een conclusie en advies ten aanzichten van de conditie van uw rug.

Werkplekcheck en Bedrijfsvoorlichting

Tijdens de behandelperiode is ook veel aandacht voor uw omgeving. Door een werkplek check kan er worden gekeken naar eventuele aanpassingen die gedaan kunnen worden in de werkplek. Op deze manier kan er ook een stap gemaakt worden in het behandelen van de klacht. Omdat de oefentherapeut niet alleen kijkt naar knelpunten die van belang zijn bij de klacht, maar naar het totale plaatje van de werkplek, kunnen andere klachten ook voorkomen worden.

Call Now Button
%d bloggers liken dit: