Eerste afspraak maken

U kunt ook zelf online een eerste afspraak maken via onderstaande knop. Alleen de fysiotherapeuten die plek hebben worden getoond.

Wij verzoeken uw afspraak te plannen binnen één week na dato. Voor een tijdstip daarna graag contact opnemen met de receptie.

Controleer bij uw verzekeraar of u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Neem een identiteitsbewijs mee bij uw eerste bezoek

Er zal een intake gedaan worden en een behandeling. Dit zijn twee bezoeken die van uw AV afgaan.

Bij afspraken met kinderen van gescheiden ouders gaan we ervanuit dat er sprake is van toestemming van beide ouders in het geval van gedeelde voogdij. Wij gaan ervan uit dat ouders, in het belang van hun kind, zelf verantwoordelijkheid nemen om elkaar op de hoogte te stellen van het onderzoek en behandeling bij de kinderfysiotherapeut.

Mocht de collega er niet bij staan, neem dan telefonisch of via onderstaand formulier contact op met het secretariaat. Bij telefonisch contact houdt altijd uw Burgerservicenummer bij de hand.

Binnen 1 werkdag nemen wij contact met u op.

Controleer bij uw verzekeraar of u verzekerd bent voor fysiotherapie.


    [url]