Online fysiotherapie consult

Valt u onder de groep met een lage weerstand of onder de risicogroep maar wilt u wel graag behandeld worden?

Onze fysiotherapeuten kunnen u, middels een speciaal ontworpen programma, verder helpen. Met een video consult of telefonisch consult kan u uw klachten aan de fysiotherapeut voorleggen. In samenspraak wordt besloten of behandeling zinvol is en wordt een behandelplan opgesteld. Dit consult wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft. We maken gebruik van het Physitrack programma.

Via de volgende link Pysitrackdemo krijgt een introductie video te zien. Als u hiervan gebruik wil maken neem dan telefonisch contact op of vult u het ‘afspraken maken’ formulier in op de website.

    [url]