Lekker in je Lijf Leiden

Voor mensen met overgewicht en die een gemeentepolis bij Zorg en Zekerheid hebben (Collectieve Zorgverzekering voor Minima), bieden wij het beweegprogramma ‘Lekker in je Lijf’. Het programma wordt in Leiden aangeboden door Visser Fysiotherapie en Sport in samenwerking met de GGD Hollands Midden, Zorg en Zekerheid, gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp en Zoeterwoude.

Doel

‘Lekker in je Lijf’ is een beweegprogramma in groepsverband, waarin u onder leiding van een fysiotherapeut gedurende 4,5 maand werkt aan een betere conditie en gezondheid. Ook wordt er voorlichting gegeven door een diëtist.

Het programma is laagdrempelig. Het wordt volledig vergoed en er kan ‘op maat’ gesport worden. Iedereen doet wat hij kan en er is tijd voor gezelligheid.

Voor wie?

‘Lekker in je Lijf’ is een beweegprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met een BMI boven de 25. Het programma wordt volledig vergoed als u een gemeentepolis bij Zorg en Zekerheid heeft en in Leiden of omliggende gemeenten woonachtig bent. Het eigen risico is hierbij niet van toepassing.

Positieve resultaten

GGD Hollands Midden bracht begin dit jaar een evaluatierapport uit over de effecten van deelname aan ‘Lekker in je Lijf’ op de gezondheid en op het vlak van maatschappelijke participatie. Voorafgaand aan het programma gaf de meerderheid van de deelnemers aan een matige of slechte gezondheid te ervaren. De helft van de deelnemers voelden zich door hun gezondheid (enigszins) belemmerd om eropuit te gaan en (nieuwe) mensen te ontmoeten.

Na hun deelname meldt 89% dat ze zich lichamelijk beter voelen. 82% van de deelnemers geeft aan dat ook hun emotionele gezondheid is verbeterd. 8 op de 10 deelnemers geven aan meer te bewegen. Bovendien ervaart meer dan een kwart van de deelnemers minder vaak problemen bij dagelijkse bezigheden door de emotionele gezondheid en gaat meer dan een kwart van de deelnemers er vaker op uit en (nieuwe) mensen ontmoeten.

Nieuwe groepen

Het programma wordt een keer per 2 jaar volledig vergoed. Als u het afgelopen jaar heeft meegedaan is het dus niet mogelijk dit jaar weer mee te doen.

Voor meer informatie: Zorg en Zekerheid - Lekker in je Lijf

Call Now Button
%d bloggers liken dit: