Schrijven is een belangrijk vak op de basisschool. Het stelt ons in staat om te communiceren met anderen, dient als geheugensteuntje, maar het helpt ons vooral ook om taal te leren en te verwerken.

Wat kan er fout gaan?

Om goed en snel te kunnen schrijven, moeten de letters goed aangeleerd zijn en moet je in staat zijn om taal om te zetten naar letters en woorden. Daarnaast vraagt het een goede handmotoriek om de schrijfbeweging snel en goed te kunnen maken. Deze punten zijn allemaal belangrijk om goed en netjes te kunnen schrijven. Als uw kind op een van deze vlakken moeite heeft, wordt dit zichtbaar tijdens het schrijven en zal het schrijftempo afnemen. Dit kan tot veel frustraties leiden. Uw kind kan moeite hebben het tempo in de klas bij te houden en kan ook met andere vakken problemen krijgen. Een moeilijk leesbaar handschrift maakt uw kind sneller fouten.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut zal eerst goed onderzoek doen naar de oorzaak van het schrijfprobleem. Daar zijn verschillende testen voor. Is het een specifiek probleem in de motoriek, heeft uw kind juist moeite om de letter aan de juiste klank te koppelen? Of heeft uw kind moeite met het inprenten van de letters? Dit zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen. De kinderfysiotherapeut zal zo nodig ook in de klas meekijken bij het schrijven.

Als er duidelijk is welke factoren een rol spelen, zal de kinderfysiotherapeut samen met u, uw kind én de leerkracht een plan van aanpak opstellen. Door het gezamenlijk aan te pakken komen we tot de beste resultaten!
Call Now Button
%d bloggers liken dit: