Er zijn verschillende meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om het onderzoek van de kinderfysiotherapeut te ondersteunen.

Zo wordt bij zuigelingen met (een vermoeden van) een afplatting van de schedel een Plagiocephalometrie meting (PCM-meting) gedaan van het hoofd. Met behulp van andere meetinstrumenten kan de motorische ontwikkeling in kaart worden gebracht of een uitspraak over de spanning van een kind worden gedaan. Dit zijn o.a. de AIMS, GMFM en de Amiel Tison.

Voor kinderen van 3 jaar tot en met 17 jaar, zijn er andere motorische meetinstrumenten ontwikkeld om een uitspraak over hun (algemene) motorische vaardigheden en schrijfvaardigheden te kunnen doen zoals o.a.de Movement ABC-2, de Beery VMI en de BHK.
Call Now Button
%d bloggers liken dit: