Fitheidstest

De fitheidstest bestaat uit een aantal vragen en een fysieke meting. In een individuele rapportage worden de antwoorden en de resultaten van de fysieke meting genoteerd. Daar waar mogelijk worden adviezen en handvatten geboden, zodat u, indien nodig, zelfstandig aan de slag kunt gaan met het verbeteren van je gezondheid en algehele conditie.

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit vragen over uw mentale en fysieke gezondheid. De uitkomst van de vragenlijst geeft mogelijk aandachtspunten waarop actie genomen kan worden om uw vitaliteit te verhogen. 

Fysieke meting

Deze meting bestaat uit een lichamelijk onderzoek waarbij we kijken naar het bewegingsapparaat. Ook meten we o.a. uw bloeddruk, hartfrequentie, vetpercentage, kracht en lenigheid. De fietstest is om uw uithoudingsvermogen te bepalen.

De scores uit de fysieke meting worden vergeleken met de in de landelijke statistieken vastgestelde gemiddelde scores.

Deze scores geven weer of u beneden gemiddeld, gemiddeld of boven gemiddeld scoort. Een beneden gemiddeld is niet direct reden tot paniek. Vaak is sprake van meerdere factoren die een score kunnen beïnvloeden. Het kan wel een reden zijn voor nader onderzoek om te kijken of het nodig is actie te ondernemen. Alle resultaten uit deze vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan u gerapporteerd.

Call Now Button
%d bloggers liken dit: